bkav

Diễn tập ATTT chống mã độc đào tiền ảo quy mô toàn quốc ngày 9/5 tới

14:31, 12/04/2018

Ngày 9/5 tới, chương trình Diễn tập An toàn thông tin (ATTT) mạng WhiteHat Drill 05 với chủ đề “Điều tra, xử lý và phòng chống mã độc đào tiền ảo qua lỗ hổng phần mềm” sẽ diễn ra trực tuyến tại Cộng đồng An ninh mạng Việt Nam WhiteHat.vn. Chương trình do Cục ATTT (Bộ Thông tin và Truyền thông) và