Bosch

Bosch khai trương Trung tâm Phần mềm mới tại Hà Nội

Bosch khai trương Trung tâm Phần mềm mới tại Hà Nội

17:41, 06/06/2022

Công ty Công nghệ Phần mềm Toàn cầu Bosch (Bosch Global Software Technologies - BGSW) hôm nay khai trương Trung tâm Phần mềm mới tại Hà Nội,qua đó đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo và phát triển các giải pháp dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của thị trường tại Việt Nam cũng như quốc tế.