Botnet

Nửa đầu 2023: Tấn công Ransomware hoành hành, ATP tiếp tục gia tăng

16:23, 18/09/2023

Tấn công Ransomware ngày càng khó phát hiện hơn, trong khi số lượng và tác động của các cuộc tấn công có chủ đích (ATP) vẫn tiếp tục tăng, theo Báo cáo toàn cảnh các mối đe dọa an ninh mạng toàn cầu mới nhất của FortiGuard Labs