chatbot Bard

Google phủ nhận dùng dữ liệu ChatGPT để huấn luyện Bard

11:16, 31/03/2023

Sau động thái độc quyền dữ liệu cho chatbot Bing từ Microsoft, chatbot Google bị truy vấn về việc trưng dụng dữ liệu từ đối thủ ChatGPT để đào tạo Bard AI của mình.