Chatbot Bing

Chatbot Bing của Microsoft bắt đầu hiển thị quảng cáo

11:22, 31/03/2023

Sau khi độc quyền dữ liệu cho chatbot Bing, Microsoft tiếp tục triển khai những tính năng AI (trí tuệ nhân tạo) mới, giúp người dùng có thể lựa chọn xem quảng cáo trực tiếp tại mục trả lời.