chuyển đổi đa đám mây

Resolutions 2023: Tìm các cơ hội trong kỷ nguyên đa đám mây

18:29, 21/12/2022

Trong năm 2023, thế giới thực sẽ cần nhiều dữ liệu và khả năng xử lý những dữ liệu đó. Vùng biên đám mây giờ đây ở khắp mọi nơi và tiềm năng của điện toán vùng biên là vô tận.