Cloud Server

SME nên "liệu cơm gắp mắm" thế nào khi tiếp cận dịch vụ đám mây?

SME nên "liệu cơm gắp mắm" thế nào khi tiếp cận dịch vụ đám mây?

16:24, 01/03/2022

Việc "lên mây" không chỉ giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tiết kiệm chi phí, giảm gánh nặng đầu tư máy chủ và trung tâm dữ liệu... mà còn có thể tăng lượng tài nguyên linh hoạt theo mô hình phát triển.