Cổ phiếu Japan Display

Apple đang muốn đầu tư 100 triệu USD vào Japan Display

15:40, 27/06/2019

Theo tờ Asahi của Nhật Bản, Apple đang muốn đầu tư 100 triệu USD vào Japan Display khi nhà cung cấp này thực hiện tái cấu trúc.