công nghệ học sâu

Công nghệ Học sâu tham gia bảo vệ môi trường

15:48, 26/08/2022

Trong mô hình vừa được ra mắt, công nghệ máy tính học sâu (Deep Learning) mới sẽ hỗ trợ các nhà khoa học phân tích những hình ảnh thăm dò từ Rạn san hô Bờ Đá Lớn một cách nhanh chóng và chính xác.