Công ty Cổ phần VNG

VNG đồng hành cùng Vietnam Online Hackathon 2020

VNG đồng hành cùng Vietnam Online Hackathon 2020

12:08, 15/05/2020

Chính thức khai mạc vào ngày 15/5/2020, Vietnam Online Hackathon năm nay lựa chọn một chủ đề mang tính thời sự: Xây dựng ứng dụng và website phục vụ nhu cầu chuyển đổi số của Doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19.