công ty đám mây

Google lạc quan về doanh thu từ nền tảng đám mây trong tương lai

Google lạc quan về doanh thu từ nền tảng đám mây trong tương lai

14:35, 19/11/2015

Urs Hölze, Phó Chủ tịch cấp cao mảng hạ tầng kỹ thuật của Google cho rằng trong vòng 5 năm tới, doanh thu từ nền tảng đám mây của Google sẽ còn vượt qua doanh thu quảng cáo.