Cuộc sống số

Công nghệ Deepfake hỗ trợ tìm kiếm người mất tích

Công nghệ Deepfake hỗ trợ tìm kiếm người mất tích

14:09, 20/06/2022

Công nghệ Deepfake đang từng bước cải thiện tác động của quảng cáo kỹ thuật số, nhằm hỗ trợ tìm kiếm những người mất tích.