Cuộc sống số

Gần một nửa số người đang dùng iPhone muốn mua iPhone 13

Gần một nửa số người đang dùng iPhone muốn mua iPhone 13

16:37, 10/08/2021

Theo khảo sát mới từ SellCell, 44% chủ sở hữu iPhone hiện tại đang có ý định mua iPhone 13 khi sản phẩm này được ra mắt vào mùa thu tới.