Cuộc sống số

Internet cáp quang có thể thay thế bởi mạng 5G

Internet cáp quang có thể thay thế bởi mạng 5G

15:16, 01/03/2023

Mạng dữ liệu di động 5G mở ra tiềm năng thay thế mô hình internet cố định tại gia đình hiện nay nhờ hiệu quả cao hơn.