Cuộc sống số

Convergence và Song of Nunu lùi ngày ra mắt sang 2023

Convergence và Song of Nunu lùi ngày ra mắt sang 2023

10:39, 26/10/2022

Convergence và Song of Nunu được Riot Forge dự kiến ra mắt trong 2022, tuy nhiên game đã bị lùi sang 2023 cùng với phiên bản next-gen của Ruined King.