Đại hội V VINASA

Chuyển giao trọng trách, ký thác niềm tin

Chuyển giao trọng trách, ký thác niềm tin

14:47, 20/03/2021

Đại hội Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) lần thứ V nhiệm kỳ 2021 – 2025 đã thành công tốt đẹp với sự ra mắt của Ban chấp hành mới, gồm Tân Chủ tịch Hiệp hội và 8 Phó Chủ tịch. Có thể nói, đây là Đại hội "chuyển giao thế hệ" của VINASA.