Đám mây Dữ liệu

Bài toán sẻ chia dữ liệu để nhân viên làm việc từ xa giữa "mùa dịch"

17:27, 05/03/2020

Để vừa duy trì hoạt động vừa đảm bảo an toàn của nhân viên, nhiều công ty và tổ chức đang tìm cách bố trí nhân viên làm việc từ xa, hạn chế các giao tiếp trực tiếp. Nhưng làm thế nào để tối ưu mô hình này cũng như duy trì năng suất lâu dài?