Danh hiệu Sao Khuê 2020

Viettel mOffice giúp Văn phòng Chính phủ xử lý văn bản nhanh hơn 5 lần

11:41, 30/09/2021

Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc (Viettel mOffice) của Tập đoàn Viettel đã được triển khai ở Văn phòng Chính phủ, nhiều bộ ngành và doanh nghiệp. Sản phẩm này giúp giảm thời gian xử lý văn bản xuống hơn 5 lần.