Đề án 844

Kiến tạo môi trường để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp

11:02, 08/12/2022

Phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Khởi nghiệp ĐMST đang từng bước tạo cú hích lớn giúp các tổ chức, doanh nghiệp (DN), cá nhân đề xuất, xây dựng các dự án khởi nghiệp, kết nối đầu tư, tham gia thị trường... Để hiểu rõ hơn quá trình hoạt động khởi nghiệp ĐMST trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, dưới đây là một số trao đổi với TS. Hồ Thắng, Giám đốc Sở KH&CN.