Dell EMC Việt Nam

Muốn triển khai 5G thành công, toàn bộ hệ sinh thái di động phải phối hợp với nhau

Muốn triển khai 5G thành công, toàn bộ hệ sinh thái di động phải phối hợp với nhau

17:15, 25/03/2019

Khi triển khai công nghệ mới như 5G, thách thức lớn Việt Nam phải đối mặt là toàn bộ hệ sinh thái di động phải phối hợp hiệu quả với nhau. Từ chính sách của chính phủ cho tới các nhà mạng, nhà sản xuất thiết bị phải làm việc hiệu quả để triển khai 5G được đồng bộ về chiến lược.