khởi nghiệp

VNPT đồng hành cùng Techfest Vùng Đồng bằng Sông Hồng 2023

15:39, 12/05/2023

Đồng hành cùng Techfest Vùng Đồng bằng Sông Hồng 2023, bên cạnh việc cung cấp hạ tầng viễn thông, Tập đoàn VNPT còn mang đến những sản phẩm công nghệ hàng đầu.