khởi nghiệp

Microsoft dự định đầu tư vào công ty khởi nghiệp xe tự hành Gatik

Microsoft dự định đầu tư vào công ty khởi nghiệp xe tự hành Gatik

15:15, 05/01/2023

Microsoft có kế hoạch đầu tư hơn 10 triệu USD cho công ty khởi nghiệp Gatik còn Gatik sẽ sử dụng nền tảng điện toán biên và đám mây Azure của Microsoft để phát triển xe tự hành.