Dịch vụ công

Dịch vụ chữ ký số từ xa MySign chính thức được cấp phép

Dịch vụ chữ ký số từ xa MySign chính thức được cấp phép

16:45, 03/08/2022

Ngày 2/8/2022, Tổng Công ty Viễn thông Viettel công bố Dịch vụ chữ ký số từ xa MySign của Viettel đã chính thức được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cấp giấy phép.