Dịch vụ công

Giao thông vận tải tiên phong trong chuyển đổi số

16:54, 25/06/2024

Có thể thấy rõ, giao thông vận tải (GTVT) đang là một trong những ngành dẫn đầu trên con đường chuyển đổi số của Hà Nội.