Dịch vụ công

Thị trường nước sạch: Khó thu hút doanh nghiệp vì thiếu khung chính sách

Thị trường nước sạch: Khó thu hút doanh nghiệp vì thiếu khung chính sách

17:08, 27/04/2022

Thiếu vắng khung chính sách, pháp lý đối với thị trường nước sạch khiến doanh nghiệp lo ngại tham gia thị trường, không thể hoặc không dám làm. Đây là vấn đề được đại diện doanh nghiệp cùng các chuyên gia nêu tại tọa đàm “Dịch vụ cung cấp nước sạch tại Việt Nam: Thị trường và các vấn đề chính sách”, do Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) tổ chức sáng 26/4.