Dịch vụ công

Cổng Dịch vụ công quốc gia đã kết nối, tích hợp với 150 hệ thống

14:29, 26/10/2023

Để phục vụ việc xác thực, định danh, đăng nhập 1 lần và giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, đến nay Cổng Dịch vụ công quốc gia đã kết nối, tích hợp với 150 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.