Dịch vụ công

Xử lý “gọn” bài toán thủ tục hành chính với Dịch vụ công Cloud của Viettel

Xử lý “gọn” bài toán thủ tục hành chính với Dịch vụ công Cloud của Viettel

11:28, 21/12/2021

Cổng dịch vụ công và Một cửa điện tử được tích hợp trên cùng một hệ thống VPS Cloud của Viettel, xử lý toàn trình trải nghiệm sử dụng dịch vụ của khách hàng và công tác hành chính của cán bộ các cơ quan, tổ chức trên nền tảng điện toán đám mây.