dịch vụ đám mây AWS

Robinhood lựa chọn AWS là nhà cung cấp dịch vụ đám mây ưu tiên

Robinhood lựa chọn AWS là nhà cung cấp dịch vụ đám mây ưu tiên

13:46, 21/05/2021

Ngày 21/5/2021, Amazon Web Services một công ty của Tập đoàn Amazon, vừa công bố nhà phát triển ứng dụng giao đồ ăn mới, ứng dụng "Robinhood", đã lựa chọn AWS làm nhà cung cấp dịch vụ đám mây ưu tiên của mình để nâng cao tính linh hoạt, khả năng sáng tạo và tính hiệu quả.