Dịch vụ game trực tuyến

Netflix muốn cung cấp trò chơi thông qua App Store trên iOS

Netflix muốn cung cấp trò chơi thông qua App Store trên iOS

14:23, 08/11/2021

Netflix đang làm việc với các chính sách nghiêm ngặt của App Store để mở rộng tham vọng trên thị trường trò chơi của mình.