dịch vụ trực tuyến

Ubisoft ngừng các dịch vụ trực tuyến cho 91 trò chơi

11:22, 28/04/2022

Ubisoft đã chính thức đóng cửa các dịch vụ trực tuyến cho hơn 90 trò chơi của hãng.