Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ

Ngân hàng số - Lộ trình nào cho những mô hình mới?

00:20, 09/12/2019

Ngân hàng số không chỉ là việc số hóa các hoạt động của ngân hàng truyền thống, mà còn là một mô hình kinh doanh mới, một cách tiếp cận mới với những giá trị mới, với những hệ sinh thái dịch vụ tài chính mới… Với cách tiếp cận này, nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng số đã