định danh khách hàng

Trí tuệ nhân tạo giúp eKYC định danh chuẩn, xác thực nhanh

Trí tuệ nhân tạo giúp eKYC định danh chuẩn, xác thực nhanh

16:33, 24/11/2021

Mở tài khoản trực tuyến nhờ eKYC (định danh điện tử) đã rút ngắn quy trình xác thực so với trước đây. Nhưng làm sao để eKYC nhận diện chính xác, đảm bảo bảo mật luôn là vấn đề hàng đầu khi tội phạm không ngừng tìm kiếm những “kẽ hở” để tấn công...