doanh nghiệp cung ứng

Samsung "chốt" được 29 nhà cung ứng cấp 1 tại Việt Nam

Samsung "chốt" được 29 nhà cung ứng cấp 1 tại Việt Nam

16:14, 30/11/2017

Thông tin từ Samsung Việt Nam cho biết, Ban lãnh đạo doanh nghiệp này đã thực hiện chuyến thăm, làm việc và khảo sát 6 doanh nghiệp (3 phía Bắc, 3 phía Nam) trong chương trình tư vấn cải tiến doanh nghiệp.