doanh nghiệp số

Chính thức phát động Chương trình Top 10 Doanh nghiệp ICT Việt Nam 2020

Chính thức phát động Chương trình Top 10 Doanh nghiệp ICT Việt Nam 2020

11:17, 26/08/2020

Chương trình Top 10 doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2020 sẽ lựa chọn ra Top 10 doanh nghiệp theo 15 lĩnh vực của ngành CNTT. Các doanh nghiệp (trừ các doanh nghiệp startup) đã hoạt động từ 3 năm trở lên, có doanh thu từ 1 triệu USD trở lên đều có thể tham gia chương trình.