Doanh số MacBook

Doanh số MacBook giảm gây khó cho Samsung và LG

12:03, 15/05/2023

Apple từ lâu được biết đến là muốn sử dụng màn hình OLED trong các mẫu MacBook và iPad. Tuy nhiên, sự sụt giảm của doanh số MacBook gần đây khiến các nhà cung cấp cảm thấy lo ngại.