đòi tiền chuộc

Ransomware cũng tấn công "có đôi có cặp"

Ransomware cũng tấn công "có đôi có cặp"

10:24, 30/05/2016

Petya và Mischa là bộ đôi ransomware cùng nhau tổ chức nhiều đợt tấn công đòi tiền chuộc, gây nhiều thiệt hại. Cặp đôi ransomware này tấn công các tập tin, khóa quyền sử dụng, và đòi người dùng trả tiền chuộc khẩn cấp.