Duplex

Duplex trên Web sẽ ngừng hoạt động vào cuối năm nay

16:49, 05/12/2022

Google vừa lặng lẽ thông báo sẽ ngừng cung cấp Duplex trên Web và dịch vụ này sẽ không hoạt động từ cuối năm 2022.