EDU4.0

Diễn đàn EDU4.0 lần III: Chuyển đổi số tạo đột phá trong giáo dục và đào tạo như thế nào?

13:47, 15/09/2022

Diễn đàn Giáo dục và Triển lãm học đường (EDU4.0) dự kiến sẽ diễn ra ngày 25-26/11/2022 tới tại Hà Nội. Đây là năm thứ 3 Diễn đàn được tổ chức, với nhiều điểm mới trong nội dung và công tác tổ chức.