Elevate

Áp lực cân bằng giữa phục hồi kinh tế và giảm khí thải carbon sau COVID-19

Áp lực cân bằng giữa phục hồi kinh tế và giảm khí thải carbon sau COVID-19

14:03, 02/02/2021

Làm thế nào để xây dựng lại và chuyển đổi các nền kinh tế sau COVID-19 trong khi đối mặt với khủng hoảng khí hậu?