Five9

MSB ứng dụng AI trong hoạt động mở Thẻ tín dụng

MSB ứng dụng AI trong hoạt động mở Thẻ tín dụng

16:39, 20/05/2019

Hôm nay (20/05/2019), Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) và Công ty Cổ phần Five9 Việt Nam đã công bố triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc cấp Thẻ tín dụng.