Ford Ranger Raptor

Ford Ranger Raptor mới có giá bán từ 1,299 tỷ đồng

11:38, 15/03/2023

Ford Ranger Raptor mới sử dụng động cơ diesel 2.0L có giá bán từ 1,299 tỷ đồng và đến tay khách hàng ngay trong tháng 4 tới.