FPT Semiconductor

FPT lọt Top 10 Thương hiệu bền vững nhờ đổi mới sáng tạo

11:05, 30/10/2023

Tập đoàn FPT mới đây được vinh danh Top 10 Thương hiệu bền vững nhờ đổi mới sáng tạo (Innovation Choice Awards của hệ thống Better Choice Awards).