galaxy fold

Samsung dừng hỗ trợ Galaxy Fold thế hệ thứ nhất

14:32, 10/11/2023

Galaxy Fold - chiếc smartphone màn hình gập dạng sách đầu tiên của Samsung chính thức dừng hỗ trợ phần mềm cũng như phần cứng.