Giáo viên sáng tạo

Phát động cuộc thi Giáo viên sáng tạo trên nền tảng CNTT 2016

14:50, 25/01/2016

Tiếp nối thành công của cuộc thi Giáo viên Sáng tạo trên nền tảng CNTT năm 2015, cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng CNTT năm 2016” (GVST) tiếp tục được phát động.