Go Green in the City

Schneider Electric phát động cuộc thi ý tưởng xanh

Schneider Electric phát động cuộc thi ý tưởng xanh

07:22, 26/02/2016

Mùa thi thứ 6 của cuộc thi Go Green in the City – Giải pháp Xanh cho Thành phố vừa được Schneider Electric chính thức khởi động nhằm hiến kế những giải pháp năng lượng hiệu quả và sáng tạo ứng dụng vào cuộc sống.