Google Fiber

Google Fiber ra mắt dịch vụ cáp quang 5 Gbps

14:50, 20/02/2023

Google Fiber vừa triển khai gói internet cáp quang 5 Gbps tại Mỹ, dịch vụ mà công ty đã bắt đầu thử nghiệm vào tháng 10 năm ngoái.