Google Health

Google thử nghiệm ứng dụng lưu trữ hồ sơ y tế

Google thử nghiệm ứng dụng lưu trữ hồ sơ y tế

11:46, 06/07/2021

Một ứng dụng sức khỏe của Google đang được thử nghiệm dành riêng cho việc lưu trữ hồ sơ y tế của bạn.