google maps

Google Maps mất vị trí ứng dụng dẫn đường hàng đầu thế giới

Google Maps mất vị trí ứng dụng dẫn đường hàng đầu thế giới

16:19, 06/01/2023

Khi cần sử dụng ứng dụng dẫn đường, nhiều người nghĩ ngay đến Google Maps, nhưng một nghiên cứu khảo sát đã chỉ ra rằng ứng dụng dẫn đường số một thế giới không phải là Google Maps.