google maps

Đức mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với Google Maps

Đức mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với Google Maps

11:34, 22/06/2022

Văn phòng quản lý cạnh tranh liên bang Đức ngày 21/6 thông báo cơ quan này đã mở cuộc điều tra đối với Google Maps về những hạn chế có thể dẫn tới lợi thế cạnh tranh không công bằng với các đối thủ.