Google Photos

Google Drive thêm tính năng tự động sao lưu dữ liệu

17:11, 15/06/2017

Ngoài Backup and Sync, phiên bản desktop mới của Google Drive còn tích hợp Google Photos nhằm tự động sao lưu ảnh từ máy tính lên đám mây, bảo đảm dữ liệu của người dùng luôn an toàn.