Hacker

T-Mobile chi nửa tỉ USD giải quyết sự cố bảo mật

16:42, 25/07/2022

T-Mobile sẽ trả 350 triệu USD như một phần của thỏa thuận sau vụ vi phạm dữ liệu lớn.