HappyTime

HappyTime - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp hạnh phúc giữ chân nhân tài

14:30, 22/12/2022

Văn hóa doanh nghiệp tốt là một yếu tố chiếm đến 70% khả năng thu hút và giữ chân nhân tài (Theo Báo cáo khảo sát thị trường Tuyển dụng của TopCV Việt Nam). Nền tảng HappyTime.vn được ra đời để doanh nghiệp có thể củng cố và cải thiện văn hóa hạnh phúc hơn tại tổ chức của mình.