HCL Technologies

Khởi động TechBee - chương trình hướng nghiệp sớm tại Việt Nam

Khởi động TechBee - chương trình hướng nghiệp sớm tại Việt Nam

13:36, 21/10/2021

HCL Technologies (HCL) vừa khởi động chương trình hướng nghiệp sớm tại Việt Nam TechBee, với kế hoạch thu hút 2.600 ứng viên trong vòng 5 năm tới, bắt đầu từ năm 2021.