HDBank

Tăng tốc Chuyển đổi số, HDBank sẽ triển khai 50 robot trong năm 2021

Tăng tốc Chuyển đổi số, HDBank sẽ triển khai 50 robot trong năm 2021

17:22, 08/09/2021

Sau 3 tháng số hoá hành trình mở tài khoản tại quầy thông qua ứng dụng trên máy tính bảng, tỉ lệ bán chéo tại quầy của HDBank hiệu quả hơn so với cách làm truyền thống, thể hiện qua tỉ lệ đăng ký thêm dịch vụ eBanking đạt 65% (trước đây chỉ đạt 45%).