Home Credit Việt Nam

Home Credit Việt Nam hợp tác với Mitsui Sumitomo cung cấp các dịch vụ số mới

Home Credit Việt Nam hợp tác với Mitsui Sumitomo cung cấp các dịch vụ số mới

11:12, 14/07/2022

Home Credit Việt Nam (HCVN) và MSIG tại thị trường Đông Nam Á mới đây đã công bố hợp tác chiến lược, nhằm cung cấp những giải pháp bảo hiểm phù hợp và gia tăng các dịch vụ số tại khu vực.