hợp đồng điện tử

Năm 2022, 50% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng lao động điện tử

Năm 2022, 50% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng lao động điện tử

15:21, 20/12/2022

Ứng dụng hình thức ký kết hợp đồng lao động điện tử, cũng như triển khai xây dựng nền tảng sử dụng hợp đồng lao động điện tử giúp liên thông dữ liệu trong toàn quốc để quản lý và hỗ trợ tốt hơn cho người lao động và người sử dụng lao động. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng trong kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2022.