hợp đồng điện tử

VNPT eContract: Giúp doanh nghiệp cạnh tranh hiệu quả trong thị trường phi biên giới

VNPT eContract: Giúp doanh nghiệp cạnh tranh hiệu quả trong thị trường phi biên giới

17:02, 18/10/2021

Hợp đồng điện tử (VNPT eContract) do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) nghiên cứu và phát triển, được kỳ vọng tạo nên cuộc cách mạng phương thức giao kết trong hoạt động kinh doanh và thương mại tại Việt Nam trong thời gian tới.