hợp tác CNTT

Ra mắt Mạng lưới Hợp tác về Trí tuệ Nhân tạo Việt Úc

Ra mắt Mạng lưới Hợp tác về Trí tuệ Nhân tạo Việt Úc

10:47, 24/08/2021

Mạng lưới hướng tới xây dựng một cộng đồng trí tuệ nhân tạo (AI) bền vững với nhiều hoạt động hợp tác quốc tế, và kỳ vọng thu hút ít nhất 100 tổ chức/doanh nghiệp, 1000 cá nhân ghi danh trong năm 2021.